Liên hệ

Địa chỉ: 391 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 028 38530455
Email: nhakhoaquyhy@gmail.com
Bác sĩ: Nguyễn Cửu Quý Hỷ .
Giấy phép số: 004620/HCM-CCHN